Jogszabályok

Milyen adó terheli a befektetési aranyat, illetve más nemesfémeket?

 

A 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 235. és 236. §-a alapján a cégünk által forgalmazott befektetési aranyat nem terheli általános forgalmi adó (ÁFA).

 

„2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
XVII. fejezet
Befektetési aranyra vonatkozó különös szabályok
234. § A befektetési aranyra vonatkozóan a törvény rendelkezéseit az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
Fogalommeghatározás
235. § (1) E fejezet alkalmazásában befektetési arany:
a) legalább 995 ezrelék, vagy azt meghaladó tisztaságú, a nemesfémpiacokon elfogadott, de legalább egy grammot meghaladó súlyú, rúd vagy lemez formájú arany, függetlenül attól, hogy arról bocsátottak-e ki olyan értékpapírt, amelynek megszerzése egyúttal az abban megjelölt termék tulajdonjogának megszerzését is jelenti, vagy nem;
b) legalább 900 ezrelék vagy azt meghaladó tisztaságú, az 1800. év után vert aranyérme, amely az érmét kibocsátó államban törvényes fizetőeszköz vagy az volt, feltéve, hogy az érme értékesítésének szokásos piaci ára legfeljebb 80 százalékkal haladja meg az érme aranytartalmának nemesfémpiacokon kialakult szabadpiaci értékét.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjától függetlenül befektetési arany az az érme is, amely szerepel a Héa-irányelv 345. cikke szerint közzétett listán.
Adó alóli mentesség
236. § (1) Mentes az adó alól a befektetési arany értékesítése, Közösségen belüli beszerzése, valamint importja, ideértve
a) a befektetési aranyat képviselő okiratokat (tanúsítványokat), amelyek kiutalt vagy ki nem utalt aranyra, illetőleg aranyalapon vezetett számlán történő kereskedésre vonatkoznak;
b) az aranyban nyújtott olyan kölcsönt és csereügyletet, amely a befektetési aranyra tulajdoni vagy hitelezői jogot biztosít;
c) a befektetési aranyra vonatkozó olyan tőzsdei vagy azon kívüli határidős ügylet, amely a befektetési aranyra vonatkozó tulajdonjog elidegenítését, vagy az azon levő hitelezői jog átszállását eredményezi.
(2) Mentes az adó alól a harmadik fél közvetítői tevékenysége is, ha a befektetési aranyat
értékesítő fél nevében és javára közvetít.”

Forrás: 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

 

Ezzel szemben minden más nemesfémből készült befektetési terméket – ezüst, platina stb. – terhel általános forgalmi adó. Ezen túlmenően minden nemesfém termék, így az arany is, eladásakor az értékesítéséből származó jövedelem adóköteles, melyet a mindenkori személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint kell bevallani és megfizetni. Azaz az eladási ár és a beszerzési ár közti különbség – korrigálva a törvény által elszámolhatónak elismert értékesítési költségekkel – jövedelemnek minősül, és SZJA köteles. De mivel ez nem forrásadó, adólevonás az eladási ár kifizetésekor nem történik. Az adót az eladó köteles önbevallással rendezni. Az önbevallásból eredően nincs megkülönböztetés a jövedelem-bevallásban a tekintetben, hogy az eladás belföldön vagy külföldön történt-e.

Cégek számára az adózás előtti eredmény csökkenthető aranyvásárlással, miközben a vállalat értéke nő.

Ráadásul egyes bankok vállalkozói kölcsön fedezetének is elfogadják az általunk forgalmazott aranyat.

Önnek magánszemélyként is lehetősége van 3 és 6 % közötti hitelt igénybe venni aranyfedezetére.


Miért kedvező?

Amennyiben a befektetési aranyat ajándékba adja, úgy annak beszerzési árát könyvelésében költségként kell feltüntetni. Ugyanakkor az üzleti ajándék nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, és ezért a bekerülési értékével meg kell növelni a társasági adóalapot.

A befektetési arany, mint üzleti ajándék mentes a személyi jövedelemadó alól, amennyiben annak egy főre eső értéke a minimálbér 25%-át nem haladja meg.

Amennyiben az aranyat kártyába integrálva vásárolja – mely egyben az arany minőségét és származását igazoló tanúsítvány is – Ön saját elképzelései szerint megjelenítheti cége arculatát, logóját az aranykártyáján. Üzleti partnerei, törzsvásárlói részére maradandó és igazán egyedi ajándékot adhat, valóban kedvező adózási feltételek mellett.

Dolgozóinak is kiváló jutalom!

 

 

Regisztráljon ingyen a Karatbars weboldalán   –KATTINTSON IDE–